De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivia Nistor

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivia Nistor
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivia Nistor
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivia Nistor

Cumuleo