De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Mertens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Raf Mertens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Raf Mertens

Cumuleo