De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michael Marique

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michael Marique
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michael Marique

Cumuleo