De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Van Melkebeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Dirk Van Melkebeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Dirk Van Melkebeke

Cumuleo