De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Lachaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Bart Lachaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Bart Lachaert

Cumuleo