De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Zakia Khattabi

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Zakia Khattabi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Zakia Khattabi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Zakia Khattabi

Cumuleo