De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valentin Keuwez

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Valentin Keuwez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Valentin Keuwez

Cumuleo