De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Line Haumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Line Haumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Line Haumont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Line Haumont

Cumuleo