De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Foncoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean Foncoux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean Foncoux

Cumuleo