De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Neste

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Van Neste
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Van Neste

Cumuleo