De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Van Nieuwenhoven

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christiane Van Nieuwenhoven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christiane Van Nieuwenhoven

Cumuleo