De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David De Valck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door David De Valck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door David De Valck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door David De Valck

Cumuleo