De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Toon Denys

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Toon Denys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Toon Denys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Toon Denys

Cumuleo