De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine De Meyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine De Meyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine De Meyer

Cumuleo