De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luk Van Nieuwenhuysen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Luk Van Nieuwenhuysen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Luk Van Nieuwenhuysen

Cumuleo