De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Defrasnes

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Bruno Defrasnes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Bruno Defrasnes

Cumuleo