De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Defossť

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Claude Defossť
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Claude Defossť
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Claude Defossť

Cumuleo