De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Matthieu Daele

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Matthieu Daele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Matthieu Daele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Matthieu Daele

Cumuleo