De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Crevecoeur

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Crevecoeur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Crevecoeur

Cumuleo