De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Compère

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Julien Compère
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Julien Compère

Cumuleo