De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Cabus

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Cabus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Cabus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Cabus

Cumuleo