De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Buyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Buyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Buyck

Cumuleo