De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl-Heinrich Braun

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Karl-Heinrich Braun
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karl-Heinrich Braun
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karl-Heinrich Braun

Cumuleo