De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Myriam Bellio

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Myriam Bellio
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Myriam Bellio

Cumuleo