De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michael Balter

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michael Balter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michael Balter

Cumuleo