De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Balcaen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Balcaen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Balcaen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Balcaen

Cumuleo