De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Andries

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Guido Andries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guido Andries

Cumuleo