De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Aldenhoff

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Aldenhoff
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Aldenhoff

Cumuleo