De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel De Gucht

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel De Gucht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel De Gucht
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel De Gucht

Cumuleo