De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fonck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Catherine Fonck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Catherine Fonck

Cumuleo