De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl-Heinz Lambertz

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Karl-Heinz Lambertz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karl-Heinz Lambertz

Cumuleo