De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Reynders

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Didier Reynders
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Didier Reynders

Cumuleo