De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Vanhengel

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Vanhengel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Vanhengel

Cumuleo