De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Loete

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Koen Loete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Koen Loete
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Koen Loete

Cumuleo