De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jürgen De Mets

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jürgen De Mets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jürgen De Mets

Cumuleo