De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carinne Vekeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Carinne Vekeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carinne Vekeman

Cumuleo