De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martin Van Peteghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Martin Van Peteghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Martin Van Peteghem

Cumuleo