De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van de Vijver

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Van de Vijver
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Van de Vijver

Cumuleo