De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ronny Suy

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Ronny Suy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ronny Suy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ronny Suy

Cumuleo