De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wouter Van Bellingen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Wouter Van Bellingen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Wouter Van Bellingen

Cumuleo