De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kurt Schoorens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Kurt Schoorens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Kurt Schoorens

Cumuleo