De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Mommerency

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Hans Mommerency
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Hans Mommerency

Cumuleo