De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Agnes Verhelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Agnes Verhelst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Agnes Verhelst

Cumuleo