De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Van Sevenant

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Van Sevenant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Van Sevenant

Cumuleo