De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Denis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Denis

Cumuleo