De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Françoise Anciaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Françoise Anciaux

Cumuleo