De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Notet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Notet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Notet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Notet

Cumuleo