De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Van Ypersele de Strihou

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Van Ypersele de Strihou
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Van Ypersele de Strihou

Cumuleo