De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Steven Vanackere

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Steven Vanackere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Steven Vanackere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Steven Vanackere

Cumuleo