De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Moreau

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Stéphane Moreau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Stéphane Moreau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Stéphane Moreau

Cumuleo